Phú Thọ

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI PHÚ THỌ

 

Phòng khám Tuấn Thanh Hòa

Thị trấn Tam Nông. Phú Thọ

 

QT Nhung Chinh

Khu 13 Xã Bản Nguyên, Lâm Thao, PHú Thọ

0972277865

QT số 7

Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ

01645707625

QT Hùng Anh

Xóm 1, Bản Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ

0974951832

QT Số 33

Đội 6, Xóm Sái, Xã Trong Vương, Việt trì, Phú Thọ

0914389334

QT 33

Đội 6, Xóm Sải, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

0914389334

NT Diệu Ngân

Phú Ninh, Phú Thọ

0946585232

QT số 91

Khu 4, Xã Phú Ninh, Huyện Phú Ninh, Phú Thọ

0979316466

QT Ngọc Khánh

Tổ 9 Khu Bình Hải, Xã Trưng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ

0985092555

NT Thanh Bình

Tổ 45 khu 10 Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ

0943927776