Phú Yên

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI PHÚ YÊN

 

NT Nguyễn Thị Bích Lan

Thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ Đồng, Huyện Tây Hóa, Tỉnh Phú Yên

01299967026