Thanh Hóa

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THANH HÓA

 

QT Số 5

Thiệu Phú, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

01642942765

NT Số 41

Chợ Cống Trúc, Xã Quảng Bình, Thanh Hóa

01653638000

NT Trường Huyền

Hạnh Phúc, Thọ Xuân, Thanh Hóa

01646853271

QT Số 45

Phan Mai, Phố Đồn, Yên Tâm, Yên Định, Thanh Hóa

 

Quầy thuốc Số 28

Đội 3 Thiện Viên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

0988669024

QT Phương Hoa

Khu 4, TT Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa

01663086088

QT 64 ( Lê Thị Phương)

Định Liên, Yên Định, Thanh Hóa

0167939188

QT Hằng Tĩnh

Số 1 TT Yên Định, Thanh Hóa

0924606244

QT Số 2 ( Lê Thị Thu)

Cẩm Châu, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

01224470999

QT Số 13 ( Lê Thị Thủy)

Cẩm Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

0947184509

QT Số 28

Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

 

QT Thế Toàn

Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa

01695613101

QT Số 30

Cẩm Tân , Cẩm Thủy, Thanh Hóa

0373529080

Đại Lý Thuốc Số 13

Thọ Sơn, Triệu Sơn, Thanh hóa

0978732168

QT số 64

Số 1, TT Ngọc Lại, Thanh hóa

01679883655

QT Số 67

Lê Thánh Tông, TT Ngọc Lại, Thanh Hóa

0974733937

QT Số 11

Dân Quyền, Thiệu Chính, Thanh hóa

0971049197

QT Số 10

Cầu Quan, Trung Thành, Nông Cống, Thanh Hóa

 

Đại lý thuốc 20

638, Lam Sơn, Nam Giang, Nông Cống, Thanh hóa

 

QT Quang Cảnh

Thôn 6, Xã Định Long, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

0944633459

Đại lý số 9

Xóm 4, Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa

0982885823

QT Chung Giang

Lạc Lâm, Thọ Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa

0916423169

QT Lợi Huyền

Đại Đồng, Tế Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa

01693384190

QT Số 20

Hoằng Trạch, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

01689904106

QT Số 153

Thôn 2 Hoàng Giang, Nông Cống, Thanh Hóa

0973710147

Qt Số 59

Đội 6 Tân Thọ, Nông Cống, Thanh hóa

 

Quầy thuốc Tùng Thủy

Hợp Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa

0976830784

QT Số 61

thọ phú xã ngọc trung ngọc lặc, thanh hóa

0977214900

QT Số 76

Vạn Hòa, Nông Cống, Thanh Hóa

0962599217

QT Tân Dược

Đông Hoa, Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh hóa

0972957111

Quầy thuốc Tân Dược

Cường Thịnh, Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa

01647908116

Quầy thuốc Hương Luyện

TT Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

0936068223

QT Lê Ngân

Phố Đà, Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa

01674844089

NT Châu Anh

Bạch Đằng, P.Quảng Hưng, Thanh Hóa

0984509933

QT Tân Dược 212

Thôn 6, Quảng Minh, Quảng Xương, Thanh Hóa

0974467530

QT Tân Dược Lê Thương Thảo

Hùng Sơn, Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa

0963572443

QT Thu Hồng

Cao KHánh, Cao Thịnh, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

0987803547

QT Hồng Hạnh

Xóm 10, Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

0961085170

Đại Lý Số 78

Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa

0982400109

QT Đô Thảo

TT Thống Nhất, yên Định, Thanh Hóa

0962632199

Đại lý Số 47

Vạn Thiện, Nông Cống, Thanh Hóa

01655987599

NT Thảo Lan

162 Đình Hương, Đông Sơn, Thanh hóa

0945826825

QT Số 10

Ba Si, Kiên Thọ, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

01692564333

QT 147

Quảng Tâm, Thanh Hóa

0975484238

QT Lê Hồng

Quảng Định, Quảng Xương, Thanh Hóa

0973735874

QT Liên Lý

Ba Si, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

01692564333

QT Dương Thị Lâm

Phố 1 Ngọc Lặc, Thanh Hóa

01679883655

QT Bác Công

Thị Trấn Ngọc Lặc, Thanh Hóa

01253476208

NT Hoa Sự

414 Quang Trung, Thanh Hóa

0915251228

NT Đại An

Thành phố Thanh hóa

01249839255

Mai Thị Tuy

Số 4 Phố Lê Duẩn, Ngọc Lặc , Thanh Hóa

0986980729

QT Thanh Tú

SN 40, Thôn Tiến Long, Xã Xuân Dương, Thường Xuân, Thanh Hóa

0985102519

QT Phạm Hậu ( 20.2.2017)

Khu 3 TT Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa

01649583974

QT Thu Huệ

Định Hưng, Yên Định, Thanh Hóa

0969595550

QT Huấn Nhung - 20.2.2017

Thôn An Toàn, Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh Hóa

01223299689

QT Chị Thảo Hà

Chợ Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hóa

0125987133

QT Tân Dược - Vũ Thị Phương

Yên Doãn, Đông Yên, Đông Sơn, Thanh Hóa

0868929305

QT Hòa Tươi

Thị Tứ, Đồng Tiến , Đông Sơn, Thanh Hóa

0966676035

QT Thu Thảo

Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa

0973723614

PK Nội Tổng Hợp 115 Hà Nội

Quảng Yên, Thạch Quảng, Thạch Thành, Thanh Hóa

0974489115

QT Chị Luyến

Thiệu Viên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

0988669024

QT Thanh Thái

Thôn 4, Cẩm Vân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

0982382672

Nhà Thuốc 35

TT Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

 

QT Luân Tuyến

Thành Tiến, Thiệu Thành, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

0982330075

NT Phan Mai

Cổng chợ Phụ Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hóa

0974372026

QT Số 34

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

0988860106