09/11/2016 - Đăng bởi: Lê Anh Tuấn - 0 bình luận

HÀ NỘI SÁNG NAY RÉT SÂU CÒN 15 ĐỘ

Hôm nay, nhiệt độ đo được tại Hà Nội vào sáng sớm là 16 độ, tới đêm rét sâu giảm xuống thêm 1 độ.

Xem thêm